بنیان پروژه بزرگ منظومه فرهنگی، تاریخی میبد در سال 1378 به ابتکار سید محمد بهشتی و با هدف حفاظت از بافت کهن میبد، همزمان با کاوش های باستان شناسی نارین قلعه توسط زرین تاج شیبانی و ناصر نوروز زاده چگینی گذاشته شد. در روند مطالعات و مستندنگاری شهر میبد قدیم، یکی از خانه های با ارزش بافت، توسط اعضای پایگاه شناسایی، نقشه برداری و پیشنهاد خرید آن تسلیم فرمانداری میبد گردید. خانه سالار، متعلق به میرزا آقا سالاری یکی از اربابان قدیم میبد در سال 1379، توسط استانداری یزد و با همکاری فرمانداری وقت میبد آقای نقیبی زاده و انجمن میراث فرهنگی با حمایت سید عبدالعظیم پویا خریداری و به پایگاه واگذار گردید. این خانه قاجاری در تاریخ 25/12/1379 با شماره 3695 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.  این بنای ارزشمند سال ها بود که متروک و مهجور، در انتهای کوچه باغشاهی محله پایین در میان باغات کهنه ی انار، عمر می گذرانید. انتخاب خانه ای در نهایت کوچه پس کوچه های یکی از محلات متروک میبد مرکزی، بدان علت بود که بتوان دوباره حیات و جنب و جوش را به کوچه باغ های فراموش شده ی این محله بازگردانید. پس کوچه هایی که روزگاری به مدد زندگی حکیم و کدخدای شهر و وجود مدرسه، رونق داشته، انگار لب فرو هشته و مسکوت مانده است. استاد غلامرضا امامی، معمار برجسته میبدی را به یاری طلبیدیم. با همت اعضای پایگاه و در پناه نفس گرم کویر، پهلو به پهلوی سوز و سرمای زمستان و گاه در سایه ی درختان انار، مرمت خانه ی سالار پیش می رفت تا اینکه وقتی تابلوی کاشی سر در نصب گردید، خستگی سه ساله از تن همه بیرون رفت. اکنون به میدان جلوی مسجد جامع که برسیم، کافی است مسجد را دور بزنیم، از زیر ساباط جنوبی مسجد که بگذریم، کمی آنسوتر، کوچه ی دراز محله ی باغشاهی پیش رویمان نمایان می شود ودر کمر کوچه، ساباط کوی سالار پیداست. به سمت راست که می پیچیم، از میان کوچه باغی از انار و دیوار چینه ای عبور می کنیم. یک پیچ دیگر، یک سر در یک هشتی و بعد یک بهشت در باور نمی گنجد. استقرار اعضای پایگاه پژوهشی شهر تاریخی میبد در چنین مکانی، مردم را به این اندیشه واداشت که به راستی در ته کوچه های باریک می توان زندگی کرد و از هر آنچه تمدن مدرن، به ارمغان آورده نیز سهم داشت. آرامش کهن و آسایش جوان، به راستی حیات را معنی دار تر و عمیق تر می کند.

اینجا مرکز دائم پژوهشی است، جاییکه از آن، یک حرکت آرام و پی گیر آغاز شد. حرکتی که ابتدا ارگ شهر، سپس شارستان و بعد بیرونه های میبد را در بر گرفت و هدف آن حفاظت از میراث شهری میبد است تا با دست گذاشتن در دست مردم بتوان برای همیشه، زندگی را در پس کوچه های کاهگلی آن نگاه داشت.

فعالیت‌های پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری شهر تاریخی میبد از ابتدا تا کنون همواره در سه بخش دسته‌بندی می‌شوند:

  1. مطالعه و پژوهش که عمده توان پایگاه بر آن متمرکز است. چنانکه از نامش برمی‌آید زمینه‌های شهرسازی، معماری، باستان‌شناسی، مردم‌شناسی، زبان و گویش و هنرهای سنتی را پوشش می‌دهد که مقیاس هر یک بر اساس نیازمندی‌های میبد تعریف می‌گردد. آثار شاخص بر جامانده از پروژه، در این عرصه، کاوش‌های باستان‌شناسی نارین قلعه، مستندسازی و بررسی شهر قدیم میبد و محله‌های بیرونی آن (بیرونه و شارستان)، مطالعات مردم‌شناسی کاربردی در بافت قدیم، پژوهش معماری بومی منطقه و... می‌باشد.
  2. حفاظت و مرمت که فعالیت‌های اجرایی پایگاه را پوشش می‌دهد، به حفاظت مرمت و گاه احیای بناها و بافت کهن شهری می‌پردازد. یادگاری پایگاه در این حوزه مرمت و احیای حسینیه‌ی کوچک، مرمت و احیای حسینیه‌ی محله‌ی بالا، مرمت و حفاظت‌های دوره ای مساجد جامع تاریخی شامل مسجد جامع میبد، بدرآباد، دهنو و بارجین، مرمت های مستمر کهندژ نارین قلعه، مرمت راسته‌ی بازار میبد و غیره می‌باشد.
  3. معرفی و آموزش مردم را با میراث غنی فرهنگی‌شان آشتی می‌دهد و جایگاه اش را در حیات معاصر تعریف می‌کند و نیز همکاری با دانشگاه‌ها و محافل علمی و تخصصی در سطوح مختلف آموزشی و گذراندن پایان‌نامه‌های تحصیلی در همین حوزه صورت می‌پذیرد.